/ Chcesz pomóc?

/ Jak się do nas zgłosić?

Pomoc Finansowa

Wpłać darowiznę:
nr konta - 31 1240 3480 1111 0010 8168 1254

Dzięki wsparciu, które Fundacja otrzymała do tej pory został założony Warsztat Terapii Zajęciowej (odnośnik do zakładki WTZ) dla osób z niepełnosprawnościami. Codzienna praca pozwala naszym Uczestnikom nabywać nowe umiejętności.

Pragniemy iść dalej by wspierać jeszcze więcej osób a potrzeby są ogromne!
Każda złotówka ma znaczenie.

Możliwe formy wsparcia to min.:

  • darowizny,
  • dotacje i subwencje osób prawnych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą,
  • spadki,
  • inne wpływy.

Pomoc rzeczowa

Przekaż darowiznę rzeczową
Zadzwoń pod numer: 535 09 44 93
lub
Napisz e-mail: fundacjaakuku@gmail.com

Fundacja organizuje pomoc rzeczową dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz naszych podopiecznych. Przekazujemy materiały do terapii, środki czystości, żywność.
Zapraszamy do kontaktu!

Wolontariat

Zostań wolontariuszem!
Zadzwoń pod numer: 535 09 44 93
lub
Napisz e-mail: fundacjaakuku@gmail.com

Centrum Wolontariatu definiuję pojęcie jako: dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003 ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

Korzyści z wolontariatu - wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Jak zostać wolontariuszem?
To bardzo proste! Wystarczy wypełnić wniosek- formularz do pobrania tu: ………… , i wysłać do nas na adres fundacjaakuku@gmail.com . Chcemy wiedzieć coś o sobie nawzajem- to ułatwi wybranie odpowiedniego miejsca dla Ciebie w naszej Fundacji! Zapraszamy!

Partnerstwo

Zostań Partnerem Fundacji

Zadzwoń pod numer: 535 09 44 93
lub
Napisz e-mail: fundacjaakuku@gmail.com

Zapraszamy instytucje, przedsiębiorstwa- te mikro i makro do zaangażowania się w działania Fundacji poprzez:

  • zaangażowanie się w kampanie społeczne,
  • wolontariat pracowniczy,
  • wsparcie merytoryczne dot. biznesu i innowacji,
  • sponsoring,
  • payroll,
  • inne działania mogące wesprzeć naszych podopiecznych!

Prosimy o kontakt bezpośrednio z Zarządem Fundacji.