/ Aktualności

/ Co nowego?


Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ to placówka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzięki takim placówkom chorzy mogą zdobyć większość umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu w środowisku, pracy oraz w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne często unikają wyjść z domu, ze względu na często irracjonalny lęk przed otoczeniem. Warsztat to pierwszy krok do samodzielności.

Więcej na ten temat:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8198,warsztaty-terapii-zajeciowej-pomoc-dla-niepelnosprawnych-.html


„Senior - Wigor” w Leoncinie

Dom Dziennego Pobytu „Senior - Wigor” działa już prawie rok i wciąż się rozwija! Osoby starsze, zapisane na zajęcia w Domu mogą korzystać z warsztatów rozwijających i usprawniających ciało i umysł. Proponowane są zajęcia kulinarne, komputerowe, rękodzielnicze i rehabilitacyjne. Zawsze jest tu czas na relaks i spędzenie czasu w miłej atmosferze w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Więcej na ten temat:
http://www.leoncin.pl/art,954,dzien-otwarty-w-senior-wigor-w-leoncinie.html